ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Tiempo de ensoñación. Andalucía en el imaginario de Fortuny
Catàleg d’exposició. Disseny gràfic i control de la producció. Invitació, programa, cartell, totem i material promocional. Granada, Saragossa, Sevilla
240 x 297 mm 240 pàgines. Castellà.
Fundació “la Caixa”
Tiempo de ensoñación. Andalucía en el imaginario de Fortuny
Catálogo de la exposición. Diseño gráfico y control de la producción. Invitación, programa, cartel, totem y material promocional. Ganada, Zaragoza, Sevilla
240 x 297 mm 240 páginas. Castellano.
Fundación “la Caixa”