ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Prínceps etruscos. Entre Orient i Occident
Catàleg d’exposició, material promocional. Via pública, pancartes. Disseny gràfic i control de la producció
268 pàgines. 240 x 297 mm. Català, castellà
CaixaForum, Barcelona, Madrid
Fundació “la Caixa”
Príncipes etruscos. Entre Oriente y Occidente
Catálogo de exposición, material promocional. Vía pública, pancartas. Diseño gráfico y control de la producción
268 pàgines. 240 x 297 mm. Catalán, castellano
CaixaForum, Barcelona, Madrid
Fundación “la Caixa”