ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Esperits de l’aigua. Art d’Alaska i la Colúmbia Britànica
Catàleg d’exposició, material promocional. Disseny gràfic i control de la producció
224 pàgines. 240 x 297 mm. Català, castellà
Fundació “la Caixa”
Espíritus del agua. Arte de Alaska y la Columbia Británica
Catálogo de exposición, material promocional. Diseño gráfico y control de la producción
224 páginas. 240 x 297 mm. Catalán, castellano
Fundación “la Caixa”