ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Els pilars d’Europa. L’edat mitjana al British Museum
Catàleg d’exposició. Disseny gràfic i control de la producció. Imatge màster
226 pàgines. 210 x 240 mm. Català, castellà
Fundació “la Caixa”
Los pilares de Europa. La edad media en el British Museum
Catálogo de exposición. Diseño gráfico y control de la producción. Imagen máster
226 páginas. 210 x 240 mm. Catalán, castellano
Fundación “la Caixa”