ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


El móns de l'Islam a la col·lecció del Museu Aga Khan
Catàleg d’exposició, material promocional. Via pública, pancartes. Disseny gràfic i control de la producció
272 pàgines. 240 x 297 mm. Català, castellà, anglès
CaixaForum, Barcelona, Madrid
Fundació “la Caixa” | The Aga Khan Trust for Culture
Los mundos del Islam en la colección del Museo Aga Khan
Catálogo de exposición, material promocional. Vía pública, pancartas. Diseño gráfico y control de la producción
224 pàgines. 240 x 297 mm. Catalán, castellano, inglés
CaixaForum, Barcelona, Madrid
Fundación “la Caixa” | The Aga Khan Trust for Culture