ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Doug Aitken. Estarem segurs mentre tot es mogui
Catàleg d’exposició. Via pública, sala. Disseny gràfic i control de la producció
126 pàgines. 240 x 297 mm. Català i castellà, castellà i basc
Fundació “la Caixa”
Doug Aitken. Estaremos seguros mientras todo se mueva
Catálogo de exposición. Vía público, sala. Diseño gráfico y control de la producción
126 páginas. 240 x 297 mm. Catalán y castellano, castellano y euskera
Fundación “la Caixa”