ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Les dones fotògrafes a la República de Weimar, 1919-1933
Catàleg d’exposició. Disseny gràfic i control de la producció
192 pàgines. 240 x 297 mm. Català i castellà
Fundació “la Caixa”
Les dones fotògrafes a la República de Weimar, 1919-1933
Catálogo de exposición. Diseño gráfico y control de la producción
192 páginas. 240 x 297 mm. Catalán, castellano
Fundación “la Caixa”