ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Diane Arbus
Catàleg d’exposició, material promocional. Disseny gràfic i control de la producció
Sala Montcada, Barcelona
Fundació “la Caixa”
Diane Arbus
Catálogo de exposición, material promocional. Diseño gráfico y control de la producción
Sala Montcada, Barcelona
Fundación “la Caixa”