ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Confuci. El naixement de l’humanisme a la Xina
Catàleg d’exposició, material promocional. Via pública, pancartes. Disseny gràfic i control de la producció
216 pàgines. 240 x 297 mm. Francès, català, castellà
Musée national des Arts Asiatiques-Guimet, París / Fundació “la Caixa”, Madrid / CaixaForum, Barcelona
Réunion des Musées Nationaux, França, Fundació “la Caixa”
Confucio. El nacimiento del humanismo en China
Catálogo de exposición, material promocional. Vía pública, pancartas. Diseño gráfico y control de la producción
216 páginas. 240 x 297 mm. Francés, catalán, castellano
Musée national des Arts Asiatiques-Guimet, París / Fundación “la Caixa”, Madrid / CaixaForum, Barcelona
Réunion des Musées Nationaux, Francia, Fundación “la Caixa”