ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Mallorca i el comerç de la ceràmica a la Mediterrània
Catàleg d’exposició, material promocional. Disseny gràfic i control de la producció
220 pàgines. 240 x 297 mm. Català i castellà (anglès)
Palma
Conselleria d’Educació, Cultura i Esports, Govern Balear, Fundació “la Caixa”
Mallorca i el comerç de la ceràmica a la Mediterrània
Catálogo de exposición, material promocional. Diseño gráfico y control de la producción
220 páginas. 240 x 297 mm. Catalán y castellano (inglés)
Palma
Conselleria d’Educació Cultura i Esports Govern Balear, Fundación “la Caixa”