ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Bill Viola. Las Pasiones
Catàleg d’exposició, adaptació del disseny i control de la producció
248 pàgines. 210 x 210 mm. Català, castellà
CaixaForum, Barcelona
Fundació “la Caixa”
Bill Viola. Las Pasiones
Catálogo de exposición, adaptación del diseño y control de la producción
248 páginas. 210 x 210 mm. Catalán, castellano
CaixaForum, Barcelona
Fundación “la Caixa”