ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Bhutan. Trobada amb els déus a l'Himàlaia
Catàleg d’exposició, material promocional. Disseny gràfic i control de la producció
204 pàgines. 210 x 210 mm. Català, castellà
València, Palma, Granada, Gijón, Saragossa
Fundació “la Caixa”
Bhutan. Encuentro con los dioses en el Himalaya
Catálogo de exposición, material promocional. Diseño gráfico y control de la producción
204 páginas. 210 x 210 mm. Catalán, castellano
Valencia, Palma, Granada, Gijón, Zaragoza
Fundación “la Caixa”