ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Les avantguardes fotogràfiques a Espanya
Catàleg d’exposició, material promocional. Disseny gràfic i control de la producció
208 pàgines. 240 x 297 mm. Català i castellà (anglès)
Barcelona, Lleida, Palma, Girona
Fundació “la Caixa”
Les avantguardes fotogràfiques a Espanya
Catálogo de exposición, material promocional. Diseño gráfico y control de la producción
208 páginas. 240 x 297 mm. Catalán y castellano (inglés)
Barcelona, Lleida, Palma, Girona
Fundación “la Caixa”