ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Auguste Rodin. Els penediments de Rodin
Catàlegs d’exposició, material promocional. Disseny gràfic i control de la producció
144 + 144 pàgines. 210 x 210 mm. Català, castellà
Salamanca, Las Palmas, A Coruña, Tarragona
Fundació “la Caixa”
Auguste Rodin. Los arrepentimientos de Rodin
Catálogos de exposición, material promocional. Diseño gráfico y control de la producción
144 + 144 páginas, 210 x 210 mm. Catalán, castellano
Salamanca, Las Palmas, A Coruña, Tarragona
Fundación “la Caixa”