ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Àsia, ruta de les estepes
Catàleg d’exposició, material promocional. Disseny gràfic i control de la producció
220 pàgines. 240 x 297 mm. Català, castellà, francès
Fundació “la Caixa”, Barcelona. Musée Guimet, París. Fundación “la Caixa”, Madrid
Réunion des Musées Nationaux, França. Fundació “la Caixa”
Asia, ruta de las estepas
Catálogo de exposición, material promocional. Diseño gráfico y control de la producción
220 páginas. 240 x 297 mm. Catalán, castellano, francés
Fundació “la Caixa”, Barcelona. Musée Guimet, París. Fundación “la Caixa”, Madrid
Réunion des Musées Nationaux, Francia. Fundación “la Caixa”