ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Auguste Rodin. Art al carrer
Prospecte desplegable, via pública, cartel·las. Disseny gràfic
Valladolid, Sevilla, Bilbao, Madrid, Saragossa, València, Barcelona, Càdis, Gran Canaria, Logronyo, Vitòria
Fundació “la Caixa”
Auguste Rodin. Arte en la calle
Prospecto desplegable, vía pública, cartelas. Diseño gráfico
Valladolid, Sevilla, Bilbao, Madrid, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Cádiz, Gran Canaria, Logroño, Vitoria
Fundación “la Caixa”