ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Igor Mitoraj. El mite perdut. Art al carrer
Catàleg d’exposició itinerant i catàleg recopilatori. Via pública, material promocional
Disseny gràfic i control de la producció
Granada, València, Palma, Vigo, Sevilla, Barcelona, Sant Sebastià, A Coruña, Almeria, Madrid
Fundació “la Caixa”
Igor Mitoraj. El mito perdido. Arte en la calle
Catálogo de exposición itinerante y catálogo recopilatorio. Vía pública, material promocional
Diseño gráfico y control de la producción
Granada, Valencia, Palma, Vigo, Sevilla, Barcelona, San Sebastián, A Coruña, Almería, Madrid
Fundación “la Caixa”