ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Àfrica. La figura imaginada
Catàleg d’exposició, material promocional. Disseny gràfic i control de la producció
192 pàgines. 240 x 297 mm. Català, castellà
Palma, Tarragona, València, Saragossa
Fundació “la Caixa”
África. La figura imaginada
Catálogo de exposición, material promocional. Diseño gráfico y control de la producción
192 páginas. 240 x 297 mm. Catalán, castellano
Palma, Tarragona, Valencia, Zaragoza
Fundación “la Caixa”