ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Rutes d'Aràbia
Catàleg d'exposició. Disseny gràfic i control de la producció
144 pàgines. 225 x 240 mm. Català, castellà
Fundació "la Caixa", Turner
Rutas de Arabia
Catálogo de exposición. Diseño gráfico y control de la producción
144 páginas. 225 x 240 mm. Catalán, castellano
Fundació "la Caixa", Turner