ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Richard Avedon. 1979-1984. In the American West
Catàleg d’exposició, material promocional. Disseny gràfic i control de la producció
152 pàgines. 240 x 297 mm. Alemany, castellà, català
Kuntsmuseum Wolfsburg, Wolfsburg Centro José Guerrero, Granada, CaixaForum, Barcelona
Kuntsmuseum Wolfsburg | Diputación de Granada | Fundació “la Caixa”
Richard Avedon. 1979-1984. In the American West
Catálogo de exposición, material promocional. Diseño gráfico y control de la producción
152 páginas 240 x 297 mm. Alemán, castellano, catalán
Kuntsmuseum Wolfsburg, Wolfsburg Centro José Guerrero, Granada, CaixaForum, Barcelona
Kuntsmuseum Wolfsburg | Diputación de Granada | Fundación “la Caixa”