ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Llibre blanc de les professions sanitàries a Catalunya
Publicació institucional. Disseny gràfic, maquetació
102 pàgines. 172 x 235 mm. Català
Generalitat de Catalunya. Departament de Salut
Llibre blanc de les professions sanitàries a Catalunya
Publicación institucional. Diseño gráfico, maquetación
102 páginas. 172 x 235 mm. Catalán
Generalitat de Catalunya. Departament de Salut