ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Campanya contra la Grip A
Cartells, anuncis i fullets de divulgació de mides sanitàries
Català, castellà, anglès, francès, aranès, urdú, xinès, rumanès, rus, àrab
Generalitat de Catalunya. Departament de Salut
Campaña contra la Gripe A
Carteles, anuncios i folletos de divulgación de medidas sanitarias
Catalán, castellano, inglés, francés, aranés, urdú, chino, rumano, ruso, árabe
Generalitat de Catalunya. Departament de Salut