ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Avaluació de l’estat nutricional de la població catalana (1992-93)
Publicació institucional. Disseny gràfic, infografia
210 x 297 mm. Català
Generalitat de Catalunya. Departament de Salut
Avaluació de l’estat nutricional de la població catalana (1992-93)
Publicación institucional. Diseño gráfico, infografía
210 x 297 mm. Catalán
Generalitat de Catalunya. Departament de Salut