ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Directrius per al disseny de centres d’atenció primària
Directrius per al disseny de centres de rehabilitació
Programa d’equipaments per a centres d’atenció primària
Directrius per al disseny de consultoris locals
Fitxes de mobiliari per a centres d’atenció primària
50 CAP
Publicacions institucionals. Disseny gràfic i control de la producció
240 x 297 mm. Català
Generalitat de Catalunya. Departament de Salut
Directrius per al disseny de centres d’atenció primària
Directrius per al disseny de centres de rehabilitació
Programa d’equipaments per a centres d’atenció primària
Directrius per al disseny de consultoris locals
Fitxes de mobiliari per a centres d’atenció primària
50 CAP
Publicaciones institucionales. Diseño gráfico y control de la producción
240 x 297 mm. Catalán
Generalitat de Catalunya. Departament de Salut