ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


16 anys de lluita contra el tabac a Catalunya
Publicació institucional. Disseny gràfic i control de la producció
112 pàgines. 210 x 297 mm. Català
Generalitat de Catalunya. Departament de Salut
16 anys de lluita contra el tabac a Catalunya
Publicación institucional. Diseño gráfico y control de la producción
112 páginas. 210 x 297 mm. Catalán
Generalitat de Catalunya. Departament de Salut