ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Barcelona temps i ciutat
Publicació institucional. Disseny gràfic i control de la producció
300 pàgines. 150 x 150 mm. Català, castellà i anglès
Ajuntament de Barcelona
Barcelona temps i ciutat
Publicación institucional. Diseño gráfico y control de la producción
300 páginas. 150 x 150 mm. Catalán, castellano e inglés
Ajuntament de Barcelona