ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Relats de la Barcelona comunitària
Disseny gràfic i control de producció. Il·lustracions de Berta Aguilar
216 pàgines. 140 x 220 mm. Català
Ajuntament de Barcelona
Relats de la Barcelona comunitària
Diseño gráfico y control de producción. Ilustraciones de Berta Aguilar
216 páginas. 140 x 220 mm. Catalán
Ajuntament de Barcelona