ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Llibre blanc. Barcelona, capital d'un nou estat
Publicació institucional. Disseny gràfic i control de la producció
842 pàgines. 240 x 270 mm. Català, castellà i anglès
Ajuntament de Barcelona
Llibre blanc. Barcelona, capital d'un nou estat
Publicación institucional. Diseño gráfico y control de la producción
842 páginas. 240 x 270 mm. Catalán, castellano e inglés
Ajuntament de Barcelona