ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Les postures de Barcelona
Publicació institucional. Il·lustracions d'Álvaro Reinoso. Disseny gràfic i control de la producció
128 pàgines. 160 x 240 mm. Català
Ajuntament de Barcelona
Les postures de Barcelona
Publicación institucional. Ilustraciones de Álvaro Reinoso. Diseño gráfico y control de la producción
128 páginas. 160 x 240 mm. Catalán
Ajuntament de Barcelona