ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Barcelona ciutat simbòlica
Publicació institucional. Disseny gràfic i control de la producció
336 pàgines. 215 x 255 mm. Català
Ajuntament de Barcelona
Barcelona ciudad simbólica
Publicación institucional. Diseño gráfico y control de la producción
336 páginas. 215 x 255 mm. Catalán
Ajuntament de Barcelona