ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Àgora Barcelona
Publicació institucional. Disseny gràfic i control de la producció
312 pàgines. 240 x 300 mm. Català, castellà
Ajuntament de Barcelona
Àgora Barcelona
Publicación institucional. Diseño gráfico y control de la producción
312 páginas. 240 x 300 mm. Catalán, castellano
Ajuntament de Barcelona