ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Medijocs
Jocs col·legials esportius
Logotip, papereria, manual d’aplicació. Fullets i cartells
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Medijocs
Juegos colegiales deportivos
Logotipo, papelería, manual de aplicación. Folletos i carteles
Col·legio Oficial de Médicos de Barcelona