ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Fundació CECOT formació
Promoció de cursos formatius. Catàlegs de producte, manuals per a cursos, carpetes, pancartes
Desenvolupament de la imatge gràfica. Disseny de diferents línies, tractament de les fotografies i les il·lustracions
CECOT
Fundació CECOT formació
Promoción de cursos formativos. Catálogos de producto, manuales para cursos, carpetas, pancartas
Desarrollo de la imagen gráfica. Diseño de diferentes líneas, tratamiento de las fotos y las ilustraciones
CECOT