ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


CECOT, 25 anys innovant
Publicació institucional. Disseny gràfic i control de la producció
138 pàgines. 240 x 297 mm. Català (castellà)
CECOT, Terrassa
CECOT, 25 anys innovant
Publicación institucional. Diseño gráfico y control de la producción
138 páginas. 240 x 297 mm. Catalán (castellano)
CECOT, Terrassa