ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


120 anys. Des de 1987
Publicació institucional. Disseny gràfic i control de la producció
156 pàgines. 170 x 195 mm. Castellà, anglès
Carburos Metálicos. Grupo Air Products
120 años. Desde 1987
Publicación institucional. Diseño gráfico y control de la producción
156 pàgines. 170 x 195 mm. Castellano, inglés
Carburos Metálicos. Grupo Air Products