ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Barcelona 365
Publicació institucional. Disseny gràfic i control de la producció
288 pàgines. 230 x 280 mm. Català, castellà i anglès
Ajuntament de Barcelona
Barcelona 365
Publicación institucional. Diseño gráfico y control de la producción
288 páginas. 230 x 280 mm. Catalán, castellano e inglés
Ajuntament de Barcelona