ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Programa d'actes del centenari de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Publicació institucional. Disseny gràfic i control de la producció
36 pàgines. 150 x 150 mm. Català, castellà
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Programa de actos del centenario del Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona
Publicación institucional. Diseño gráfico y control de la producción
36 páginas. 150 x 150 mm. Catalán, castellano
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona