ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Carles Santos
Edició limitada de peça multimèdia. Contenidor, objectes diversos
Diseny gràfic, control de la producció
BNC Produccions
Carles Santos
Edición limitada de pieza multimedia. Contenedor, objetos diversos
Diseño gráfico, control de la producción
BNC Produccions